fbpx
Autolaros Historie

Podle čeho se určuje cena povinného ručení či havarijního pojištění?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinně smluvní, zákonem nařízené. Bez této jistoty nelze auto dostat na naše značky, natož s ním legálně jezdit po veřejných komunikacích. Výši ceny za povinné ručení, respektive ještě havarijní pojištění, ovlivňuje mnoho faktorů, o kterých jste možná ani nevěděli. Čtěte dále, seznámíme vás se zajímavými skutečnostmi.

Povinné ručení

Velice všeobecně lze napsat, že se při sazbování povinného ručení zohledňují dva základní faktory, a to pojistník (tedy ten, kdo smlouvu uzavře a platí) a samotné vozidlo.

Pojistník

Pojistník je identifikován rodným číslem nebo podnikatelským identifikačním číslem, přičemž už několik let existuje centrální databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP), která eviduje délky pojištění jednotlivých pojistníků i počty zaviněných škod. Odkud pojišťovny mohou čerpat data o délce bezeškodného průběhu a o případných nehodách pro uplatnění bonusů na pojistném.

Tyto skutečnosti pak vygenerují slevu, jenž ovlivní konečnou cenu povinného ručení. Aktuálně lze dosáhnout na cirka 250 bonusových měsíců (povinné ručení v této formě existuje od roku 2000), maximální uplatnitelný bonus pak je už od hodnoty 120 měsíců ve výši 50 %. Některé společnosti jsou ale schopny poskytnout lidem, kteří nikdy nezavinili pojistnou událost, ještě navýšený benefit, a to třeba až o dalších 15 %.

Naopak v případě způsobení škody provozem vozidla přijde obvykle dotyčný pojistník o slevových 36 měsíců, a navíc už bude veden v registru ČKP jako „hříšník“.

Dalším důležitým faktorem je směrovací číslo, konkrétně trvalé bydliště, případně místo sídla podnikatelského subjektu – zde jsou lidé z větších měst znevýhodněni oproti osobám žijícím v menších obcích. A konečně věk, řidiči do zhruba 28 let jsou bráni jako riziková skupina a musí počítat s určitou peněžní přirážkou. Další roli v cenotvorbě pak hraje ještě obchodní sleva, potažmo shodnost pojistníka s provozovatelem vozu.

Pokud sázíte na slučování dosažených bonusů v rámci rodiny, zklameme vás, tento mechanismus byl už zrušen. Naopak lze počítat u podnikajících osob s křížením bezeškodných měsíců mezi rodným číslem a „ičem“.

Pozor na termín pojistný zájem, bez jeho naplnění je smlouva neplatná. Problematika se týká především situací, kdy chcete být pojistníkem v rámci povinného ručení automobilu jiného provozovatele.

Lidově řečeno musíte prokázat, že neexistencí takového pojištění by vám mohla vzniknout potenciální škoda, tedy svůj krok patřičně zdůvodnit, eventuálně podložit. Bavíme se třeba o případech, kdy své auto někomu pronajímáte nebo jej poskytujete členovi rodiny.

Předmětný termín je zakotven v zákoně už dlouho, nicméně až poslední dobou se na něj začalo více hledět. Určitou vinu na tom nesou takzvané otevřené flotily různých firem, do kterých se v minulosti mohl se svým vozem přidat prakticky kdokoli a získat tak nadstandardní benefity.

Vozidlo

U samotných vozů je základním parametrem zdvihový objem motoru, nikoli jeho výkon. A to už pěknou řádku let, přičemž vlastně nikoho nezajímá, že z moderního přeplňovaného litrového tříválce vykřesáte daleko více koní než ze starší atmosférické šestnáctistovky. Totéž platí u plug-in hybridů nebo elektromobilů – ty jsou dokonce zařazeny do té nejlevnější kategorie, a znovu nikdo neřeší jejich výkony. Samostatnou kapitolu pak tvoří veterány.

Některé pojišťovny umí zohlednit stáří auta nebo roční kilometrový nájezd a v konečném důsledku zahýbe finální cenou pojistky rovněž kategorie (N1, M1, T aj.) vozu.

Havarijní pojištění

Jak už bylo řečeno, havarijní pojištění je pojištění, které kryje i škodu, kterou si sami způsobíte, případně škodu, kterou vám způsobí neznámý pachatel. I když zpravidla ne v celé výši – podstatná složka je spoluúčast, tedy podíl plnění, které si zaplatíte sami. V drtivé většině případů jde o doplněk k povinnému ručení, kde se v rámci cenotvorby opět nahlíží na totožné faktory týkající se pojistníka (věk, bonusy, bydliště, škodní události atd.).

Neméně podstatný vliv má na výši pojistky cena samotného automobilu určená fakturou nebo v případě ojetin trhem. Pozor, neplatí přímá úměra, že čím je vozidlo starší, tím na něj bude levnější havarijní pojištění.

Další vlivy

Sazbování obou pojistek ovlivňuje i způsob užití vozidel, kdy většina z nich je pojištěna v rámci běžného ježdění, ovšem obytňáky či historická auta zpravidla dosahují zajímavých slev. Naopak si připlatí pojistníci automobilů s právem přednosti v jízdě, taxíků, vozidel autopůjčoven, IZS nebo těch, které jsou určeny pro přepravu nebezpečných materiálů.

Určitým kompromisem může být takzvaná sezónní pojistka, kterou ovšem nabízí jen minimum společností. Fígl spočívá v tom, že plné krytí odpovědnosti z provozu vozidla běží jen po stanovené období a mimo něj má příslušný pojistník velmi vysokou spoluúčast na způsobené škodě. Tato služba se vyplatí například u sněžných skútrů, obytných přívěsů, motocyklů nebo třeba kabrioletů.

Ale co se stane, když někomu způsobíte škodu a nebudete mít sjednané povinné ručení? Poškozený dostane od ČKP plné odškodnění, nejvýše však do částky 35 milionů korun. Ve vaší schránce následně přistane pokuta za nesplnění zákonné povinnosti, a rovněž ještě složenka na část vyplaceného plnění.

Faktorů ovlivňujících konečnou cenu předmětných produktů je víc než dost. V každém ohledu s trhem hýbou i různé marketingové tahy nebo přidané benefity, které motivují řidiče nakonec zaplatit té či oné společnosti.

Jenže nezapomínejte – nejnižší cena vždy nezaručuje optimální služby (pozor třeba právě na nízkou maximální výši plnění), a také vezměte v potaz přidružený fakt, že pojišťovny patří mezi ekonomické subjekty, jejichž cílem je generovat zisk. No a od toho se vlastně odvíjí řada dalších postupů…

zdroj: garaz.cz